skip to Main Content

Op alle op deze website gepubliceerde foto’s berust auteursrecht van Maarten van Houten Fotografie en/of Kiddokiek. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal en informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Overname van foto’s op andere websites of gebruik in publicaties zal als inbreuk beschouwd worden op het auteursrecht van Maarten van Houten Fotografie en/of Kiddokiek. Overtreders zullen niet schriftelijk en/of per e-mail op de hoogte gesteld worden van hun overtreding(en), maar direct een rekening ontvangen. Tevens zal de portretrechthebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) op de hoogte worden gesteld van inbreuk op het portretrecht.

Back To Top